Rolowanie instrumentów: LEANHOGS

08-07-2016 09:26
Szanowni Klienci, 11 lipca 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu LEANHOGS.
Rolowanie instrumentów: LEANHOGS

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • LEANHOGS dla pozycji długiej  +85 pkt. dla pozycji krótkiej -100 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentamiKlientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Dotyczy TMS Connect.