Rolowanie instrumentów JP225, GO_TKYO225

09-12-2015 17:33
Szanowni Klienci, 9 grudnia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów JP225, GO_TKYO225.
Rolowanie instrumentów JP225, GO_TKYO225

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • JP225 dla pozycji długiej -50 pkt. dla pozycji krótkiej +50 pkt.
  • GO_TKYO225 dla pozycji długiej -50 pkt. dla pozycji krótkiej +50 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na w/w instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.