Rolowanie instrumentów HEATINGOIL, GASOLINE, WHEAT, CORN, SOYBEAN, RICE, OATS, ORANGE

25-04-2016 12:09
Szanowni Klienci, 25 kwietnia 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów HEATINGOIL, GASOLINE, WHEAT, CORN, SOYBEAN, RICE, OATS, ORANGE.
Rolowanie instrumentów HEATINGOIL, GASOLINE, WHEAT, CORN, SOYBEAN, RICE, OATS, ORANGE

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • HEATINGOIL dla pozycji długiej -87 pkt. dla pozycji krótkiej +87pkt.
  • GASOLINE dla pozycji długiej -177 pkt. dla pozycji krótkiej +177 pkt.
  • WHEAT dla pozycji długiej -70 pkt. dla pozycji krótkiej +70 pkt.
  • CORN dla pozycji długiej -40 pkt. dla pozycji krótkiej +40 pkt.
  • SOYBEAN dla pozycji długiej -103 pkt. dla pozycji krótkiej +103 pkt.
  • RICE dla pozycji długiej -22 pkt. dla pozycji krótkiej +22 pkt.
  • OATS dla pozycji długiej -115 pkt. dla pozycji krótkiej +115 pkt.
  • ORANGE dla pozycji długiej -295 pkt. dla pozycji krótkiej +295 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.