Rolowanie instrumentów GO_WHEAT, WHEAT, GO_CORN, CORN, GO_RICE, RICE, GO_OATS, OATS...

24-08-2015 09:36
Szanowni Klienci, 24 sierpnia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów GO_WHEAT, WHEAT, GO_CORN, CORN, GO_RICE, RICE, GO_OATS, OATS, GO_GASOLIN, GASOLINE, GO_PALLAD, PALLADIUM.
Rolowanie instrumentów GO_WHEAT, WHEAT, GO_CORN, CORN, GO_RICE, RICE, GO_OATS, OATS...

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

 • GO_WHEAT dla pozycji długiej -40 pkt. dla pozycji krótkiej +40 pkt.
 • WHEAT dla pozycji długiej -40 pkt. dla pozycji krótkiej +40 pkt.
 • GO_CORN dla pozycji długiej -130 pkt. dla pozycji krótkiej +130 pkt.
 • CORN dla pozycji długiej -130 pkt. dla pozycji krótkiej +130 pkt.
 • GO_ RICE dla pozycji długiej -29 pkt. dla pozycji krótkiej +29 pkt.
 • RICE dla pozycji długiej -29 pkt. dla pozycji krótkiej +29 pkt.
 • GO_OATS dla pozycji długiej -105 pkt. dla pozycji krótkiej +105 pkt.
 • OATS dla pozycji długiej -105 pkt. dla pozycji krótkiej +105 pkt.
 • GO_GASOLIN dla pozycji długiej +1363 pkt. dla pozycji krótkiej -1363 pkt.
 • GASOLINE dla pozycji długiej +1363 pkt. dla pozycji krótkiej -1363 pkt.
 • GO_PALLAD dla pozycji długiej -21 pkt. dla pozycji krótkiej +21 pkt.
 • PALLADIUM dla pozycji długiej -21 pkt. dla pozycji krótkiej +21 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.