Rolowanie instrumentów GO_W20x10, GO_W20x20, GO_DX30_I, ....

18-03-2015 10:18
Szanowni Państwo, 19 marca 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów: GO_W20x10, GO_W20x20, GO_DX30_I, GO_SP500_I, GO_SP500_II, GO_DJI30_I, GO_NSDQ100_I, GO_RUSS2000, GO_EUSTX_I, GO_FTSE100, GO_SWISS, GO_MDX, GO_ITALY40, GO_NGAS oraz GO_HOIL

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

 • GO_W20x10, GO_W20x20 dla pozycji długiej +24 pkt, dla pozycji krótkiej -24 pkt
 • GO_DX30_I dla pozycji długiej -230 pkt, dla pozycji krótkiej +230 pkt
 • GO_ SP500_I dla pozycji długiej +80 pkt, dla pozycji krótkiej -80 pkt
 • GO_ SP500_II dla pozycji długiej +75 pkt, dla pozycji krótkiej -75 pkt
 • GO_ DJI30_I dla pozycji długiej +81 pkt, dla pozycji krótkiej -81 pkt
 • GO_ NSDQ_I dla pozycji długiej +70 pkt, dla pozycji krótkiej -70 pkt
 • GO_ RUSS2000 dla pozycji długiej +50 pkt, dla pozycji krótkiej -50 pkt
 • GO_ EUSTX_I dla pozycji długiej +75 pkt, dla pozycji krótkiej -75 pkt
 • GO_ FTSE100 dla pozycji długiej +470 pkt, dla pozycji krótkiej -470 pkt
 • GO_ SWISS dla pozycji długiej +158 pkt, dla pozycji krótkiej -158 pkt
 • GO_ MDX dla pozycji długiej +24 pkt, dla pozycji krótkiej -24 pkt
 • GO_ ITALY40 dla pozycji długiej +360 pkt, dla pozycji krótkiej -360 pkt
 • GO_ NGAS dla pozycji długiej -18 pkt, dla pozycji krótkiej +18 pkt
 • GO_ HOIL dla pozycji długiej +209 pkt, dla pozycji krótkiej -209 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.