Rolowanie instrumentów GO_W20_I, GO_W20_II, GO_DX30_I ....

17-12-2014 09:17
Szanowni Państwo, 18 grudnia 2014 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów GO_W20_I, GO_W20_II, GO_DX30_I, GO_SP500_I, GO_SP500_II, GO_DJI30_I, GO_NSDQ_I, GO_EUSTX_I, GO_FTSE100, GO_RUSS2000, GO_SWISS, GO_MDX, GO_ITALY40, GO_UK10Y, GO_OILUS_I, GO_OILUS_II

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje w tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

 • GO_W20_I dla pozycji długiej +2 pkt. dla pozycji krótkiej -2 pkt.
 • GO_W20_II dla pozycji długiej +3 pkt. dla pozycji krótkiej -3 pkt.
 • GO_DX30_I dla pozycji długiej -100 pkt. dla pozycji krótkiej +100 pkt.
 • GO_SP500_I dla pozycji długiej +70 pkt. dla pozycji krótkiej -70 pkt.
 • GO_SP500_II dla pozycji długiej +77 pkt. dla pozycji krótkiej -77 pkt.
 • GO_DJI30_I dla pozycji długiej +63 pkt. dla pozycji krótkiej -63 pkt.
 • GO_NSDQ_I dla pozycji długiej +30 pkt. dla pozycji krótkiej -30 pkt.
 • GO_EUSTX_I dla pozycji długiej +3 pkt. dla pozycji krótkiej -3 pkt.
 • GO_FTSE100 dla pozycji długiej +530 pkt. dla pozycji krótkiej -530 pkt.
 • GO_RUSS2000 dla pozycji długiej +40 pkt. dla pozycji krótkiej -40 pkt.
 • GO_SWISS dla pozycji długiej +77 pkt. dla pozycji krótkiej -77 pkt.
 • GO_MDX dla pozycji długiej -100 pkt. dla pozycji krótkiej +100 pkt.
 • GO_ITALY40 dla pozycji długiej -70 pkt. dla pozycji krótkiej +70 pkt.
 • GO_UK10Y dla pozycji długiej +79 pkt. dla pozycji krótkiej -79 pkt.
 • GO_OILUS_I dla pozycji długiej -35 pkt. dla pozycji krótkiej +35 pkt.
 • GO_OILUS_II dla pozycji długiej -33 pkt. dla pozycji krótkiej +33 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych