Rolowanie instrumentów GO_USDINDEX oraz GO_US10Y

06-03-2015 09:18
Szanowni Państwo, 9 marca 2015 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu GO_USDINDEX oraz GO_US10Y

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_USDINDEX dla pozycji długiej -58  pkt. dla pozycji krótkiej +58 pkt
  • GO_US10Y dla pozycji długiej +66  pkt. dla pozycji krótkiej -66 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.