Rolowanie instrumentów GO_US10Y, GO_USDINDEX, ...

08-06-2015 09:19
Szanowni Klienci, 8 czerwca 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów GO_US10Y, GO_USDINDEX, GO_LNHOGS, GO_EURIB_I
Rolowanie instrumentów GO_US10Y, GO_USDINDEX, ...

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_US10Y dla pozycji długiej +81 pkt, dla pozycji krótkiej -81 pkt.
  • GO_USDINDEX dla pozycji długiej -42 pkt, dla pozycji krótkiej +42 pkt.
  • GO_LNHOGS dla pozycji długiej +140 pkt, dla pozycji krótkiej -140 pkt
  • GO_EURIB_I dla pozycji długiej +15 pkt, dla pozycji krótkiej -15 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.