Rolowanie instrumentów GO_UK10Y, GO_OILUS_I oraz GO_OILUS_II

18-03-2015 08:56
Szanowni Państwo, 18 marca 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów GO_UK10Y, GO_OILUS_I oraz GO_OILUS_II

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_UK10Y dla pozycji długiej +83 pkt, dla pozycji krótkiej -83 pkt
  • GO_OILUS_I dla pozycji długiej -195 pkt, dla pozycji krótkiej +195 pkt
  • GO_OILUS_II dla pozycji długiej -193 pkt, dla pozycji krótkiej +195 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.