Rolowanie instrumentów GO_SUGAR; SUGAR

22-09-2015 13:08
Szanowni Klienci, 24 września 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów GO_SUGAR; SUGAR
Rolowanie instrumentów GO_SUGAR; SUGAR

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_SUGAR dla pozycji długiej -74 pkt. dla pozycji krótkiej +74 pkt.
  • SUGAR dla pozycji długiej -74 pkt. dla pozycji krótkiej +74 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach.

Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.