Rolowanie instrumentów GO_SUGAR, GO_ORANGE, GO_GASOLIN, GO_COPPERUS

20-02-2015 08:59
Szanowni Państwo, 23 lutego 2015 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów GO_SUGAR, GO_ORANGE, GO_GASOLIN, GO_COPPERUS.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_SUGAR dla pozycji długiej +4 pkt. dla pozycji krótkiej -4 pkt
  • GO_ORANGE dla pozycji długiej +85 pkt. Dla pozycji krótkiej -85 pkt
  • GO_GASOLIN dla pozycji długiej -2228 pkt. dla pozycji krótkiej +2228 pkt
  • GO_COPPERUS dla pozycji długiej +40 pkt. dla pozycji krótkiej -40 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.