Rolowanie instrumentów GO_SOYAB oraz SOYBEAN

03-08-2015 14:04
Szanowni Klienci, 4 sierpnia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu GO_SOYAB oraz SOYBEAN.
Rolowanie instrumentów GO_SOYAB oraz SOYBEAN

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_SOYAB dla pozycji długiej +285 pkt. dla pozycji krótkiej -285 pkt.
  • SOYBEAN dla pozycji długiej +285 pkt. dla pozycji krótkiej -285 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.