Rolowanie instrumentów GO_PLATIN; PLATINUM, GO_GASOLIN; GASOLINE

22-09-2015 13:05
Szanowni Klienci, 23 września 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów GO_PLATIN; PLATINUM, GO_GASOLIN; GASOLINE
Rolowanie instrumentów GO_PLATIN; PLATINUM, GO_GASOLIN; GASOLINE

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_PLATIN dla pozycji długiej +2 pkt. dla pozycji krótkiej -2 pkt.
  • PLATINUM dla pozycji długiej +2 pkt. dla pozycji krótkiej -2 pkt.
  • GO_GASOLIN dla pozycji długiej +192 pkt. dla pozycji krótkiej -192 pkt.
  • GASOLINE dla pozycji długiej +192 pkt. dla pozycji krótkiej -192 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.