Rolowanie instrumentów GO_PALLAD, GO_RICE, ...

13-02-2015 09:22
Szanowni Państwo, 19 lutego 2015 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu GO_PALLAD, GO_RICE, GO_SOYAB, GO_CORN, GO_WHEAT oraz GO_OATS

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_PALLAD dla pozycji długiej -11 pkt. dla pozycji krótkiej +11 pkt.
  • GO_RICE dla pozycji długiej -24 pkt. Dla pozycji krótkiej +24 pkt.
  • GO_SOYAB dla pozycji długiej -35 pkt. Dla pozycji krótkiej +35 pkt.
  • GO_CORN dla pozycji długiej -80 pkt. Dla pozycji krótkiej +80 pkt.
  • GO_WHEAT dla pozycji długiej +15 pkt. Dla pozycji krótkiej -15 pkt.
  • GO_OATS dla pozycji długiej +2,5 pkt. Dla pozycji krótkiej -2,5 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.