Rolowanie instrumentów GO_PALLAD, GO_OILUS_I, GO_OILUS_II

15-05-2015 08:58
Szanowni Klienci,18 maja 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów GO_PALLAD, GO_OILUS_I, GO_OILUS_II.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_PALLAD dla pozycji długiej -14 pkt. dla pozycji krótkiej +14 pkt.
  • GO_OILUS_I dla pozycji długiej -98 pkt. dla pozycji krótkiej +98 pkt.
  • GO_OILUS_II dla pozycji długiej -51 pkt. dla pozycji krótkiej +51 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.