Rolowanie instrumentów GO_OILUS_I oraz GO_OILUS_II

20-02-2015 09:23
Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym, ze względu na niską płynność na bieżącej serii kontraktów GO_OILUS_I oraz GO_OILUS_II podczas przerwy w kwotowaniach pomiędzy godziną 09:45 a 10:00 zostanie przeprowadzone rolowanie.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_OILUS_I dla pozycji długiej -64 pkt. dla pozycji krótkiej +64 pkt.
  • GO_OILUS_II dla pozycji długiej -117 pkt. dla pozycji krótkiej +117 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.