Rolowanie instrumentów GO_OILUS_I i GO_OILUS_II

18-11-2014 11:25
19 listopada 2014 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów GO_OILUS_I, GO_OILUS_II.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_OILUS_I dla pozycji długiej -5 pkt. dla pozycji krótkiej +5 pkt.
  • GO_OILUS_II dla pozycji długiej -3 pkt. dla pozycji krótkiej +3 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych