Rolowanie instrumentów GO_OILUS_I

17-07-2015 16:11
Szanowni Klienci, 20 lipca 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentu GO_OILUS_I.
Rolowanie instrumentów GO_OILUS_I

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_OILUS_I dla pozycji długiej -32 pkt. dla pozycji krótkiej +32 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie w zakłądce z dokumentami.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.