Rolowanie instrumentów GO_OIL_I oraz GO_OIL_II

10-06-2015 09:36
Szanowni Klienci, 11 czerwca 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów GO_OIL_I oraz GO_OIL_II
Rolowanie instrumentów GO_OIL_I oraz GO_OIL_II

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_OIL_I dla pozycji długiej -58 pkt, dla pozycji krótkiej +58 pkt.
  • GO_OIL_II dla pozycji długiej -57 pkt, dla pozycji krótkiej +57 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.