Rolowanie instrumentów GO_OIL_I oraz GO_OIL_II

06-02-2015 10:16
Szanowni Państwo, 11 lutego 2015 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu GO_OIL_I oraz GO_OIL_II

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_OIL_I dla pozycji długiej -94 pkt. dla pozycji krótkiej +94pkt
  • GO_OIL_II dla pozycji długiej -99 pkt. dla pozycji krótkiej +99 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.