Rolowanie instrumentów GO_OIL_I i GO_OIL_II.

13-05-2015 09:06
Szanowni Klienci, 14 maja 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów GO_OIL_I i GO_OIL_II.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_OIL_I dla pozycji długiej -50 pkt, dla pozycji krótkiej +50 pkt
  • GO_OIL_II dla pozycji długiej -45 pkt, dla pozycji krótkiej +45 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.