Rolowanie instrumentów GO_NGAS oraz GO_HOIL

20-07-2015 10:11
Szanowni Klienci, 22 lipca 2015 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu GO_NGAS oraz GO_HOIL
Rolowanie instrumentów GO_NGAS oraz GO_HOIL

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.
Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_NGAS dla pozycji długiej -6  pkt, dla pozycji krótkiej  +6 pkt
  • GO_HOIL dla pozycji długiej -132 pkt, dla pozycji krótkiej +132 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.