Rolowanie instrumentów GO_NGAS oraz GO_HOIL

13-02-2015 09:15
Szanowni Państwo, 18 lutego 2015 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu GO_NGAS oraz GO_HOIL

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_NGAS dla pozycji długiej -20 pkt. dla pozycji krótkiej +20 pkt.
  • GO_HOIL dla pozycji długiej +450 pkt. Dla pozycji krótkiej -450 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.