Rolowanie instrumentów GO_NGAS oraz GO_HOIL

20-01-2015 09:06
Szanowni Państwo, 21 stycznia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów GO_NGAS oraz GO_HOIL

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_NGAS dla pozycji długiej +25 pkt. dla pozycji krótkiej -25 pkt.
  • GO_HOIL dla pozycji długiej +337 pkt. dla pozycji krótkiej -337 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.