Rolowanie instrumentów GO_NGAS i GO_HOIL

17-04-2015 09:18
Szanowni Państwo, 21 kwietnia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu GO_NGAS i GO_HOIL

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_NGAS dla pozycji długiej -42 pkt, dla pozycji krótkiej +42 pkt
  • GO_HOIL dla pozycji długiej -21 pkt, dla pozycji krótkiej +21 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.