Rolowanie instrumentów GO_NGAS i GO_HOIL.

14-11-2014 14:14
18 listopada 2014 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów GO_NGAS i GO_HOIL.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi
w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_NGAS dla pozycji długiej -105 pkt. dla pozycji krótkiej  +105 pkt.
  • GO_HOIL dla pozycji długiej +224 pkt. dla pozycji krótkiej -224 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.