Rolowanie instrumentów GO_NGAS, GO_HOIL

22-12-2014 09:11
Szanowni Państwo, 22 grudnia 2014 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów GO_NGAS, GO_HOIL

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_NGAS dla pozycji długiej -38 pkt. dla pozycji krótkiej +38 pkt.
  • GO_HOIL dla pozycji długiej +418 pkt. dla pozycji krótkiej -418 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.