Rolowanie instrumentów GO_IBX35, GO_FR40 oraz GO_HOLLAND

14-04-2015 08:59
Szanowni Państwo, 15 kwietnia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów GO_IBX35, GO_FR40 oraz GO_HOLLAND

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_IBX35 dla pozycji długiej +39 pkt, dla pozycji krótkiej -39 pkt
  • GO_FR40 dla pozycji długiej +610 pkt, dla pozycji krótkiej -610 pkt
  • GO_HOLLAND dla pozycji długiej +480 pkt, dla pozycji krótkiej -480 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.