Rolowanie instrumentów GO_HOLLAND, GO_FR40 oraz GO_IBX35

12-05-2015 09:21
Szanowni Klienci, 13 maja 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów GO_HOLLAND, GO_FR40 oraz GO_IBX35

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_HOLLAND dla pozycji długiej +35 pkt, dla pozycji krótkiej -35 pkt.
  • GO_FR40 dla pozycji długiej +440 pkt, dla pozycji krótkiej -440 pkt
  • GO_IBX35 dla pozycji długiej +27 pkt, dla pozycji krótkiej -27 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.