Rolowanie instrumentów GO_HOLLAND, GO_FR40, GO_IBX35 oraz GO_AUSTRAL

16-12-2014 10:54
Szanowni Państwo, 17 grudnia 2014 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów GO_HOLLAND, GO_FR40, GO_IBX35 oraz GO_AUSTRAL

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje w tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_HOLLAND dla pozycji długiej -15 pkt. dla pozycji krótkiej +15 pkt.
  • GO_FR40 dla pozycji długiej -20 pkt. dla pozycji krótkiej +20 pkt.
  • GO_IBX35 dla pozycji długiej +70 pkt. dla pozycji krótkiej -70 pkt.
  • GO_AUSTRAL dla pozycji długiej +42 pkt. dla pozycji krótkiej -42 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie

Kientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych