Rolowanie instrumentów: GO_HOLLAND, GO_FR40, GO_IBX35, GO_OIL_I, GO_OIL_II

09-01-2015 08:58
Szanowni Państwo, 14 stycznia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów: GO_HOLLAND, GO_FR40, GO_IBX35, GO_OIL_I, GO_OIL_II

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_HOLLAND dla pozycji długiej +123 pkt. dla pozycji krótkiej -123 pkt.
  • GO_FR40 dla pozycji długiej +7 pkt. dla pozycji krótkiej -7 pkt
  • GO_IBX35 dla pozycji długiej -5 pkt. dla pozycji krótkiej +5 pkt
  • GO_OIL_I dla pozycji długiej -109 pkt. dla pozycji krótkiej +109 pkt
  • GO_OIL_II dla pozycji długiej -114 pkt. dla pozycji krótkiej +114 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.