Rolowanie instrumentów GO_HOLLAND, GO_FR40, GO_IBX35, GO_OIL_I

14-07-2015 09:14
Szanowni Klienci, 15 lipca 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów GO_HOLLAND, GO_FR40, GO_IBX35, GO_OIL_I.
Rolowanie instrumentów GO_HOLLAND, GO_FR40, GO_IBX35, GO_OIL_I

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_HOLLAND dla pozycji długiej +325 pkt. dla pozycji krótkiej -325 pkt.
  • GO_FR40 dla pozycji długiej +15 pkt. dla pozycji krótkiej -15 pkt.
  • GO_IBX35 dla pozycji długiej +10 pkt. dla pozycji krótkiej -10 pkt
  • GO_OIL_I dla pozycji długiej -30 pkt. dla pozycji krótkiej +30 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.