Rolowanie instrumentów GO_HOLLAND, GO_FR40, GO_IBX35

19-11-2014 09:38
Szanowni Państwo, 20 listopada 2014 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów GO_HOLLAND, GO_FR40, GO_IBX35.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  •  GO_HOLLAND dla pozycji długiej -3 pkt. dla pozycji krótkiej +3 pkt.
  • GO_FR40 dla pozycji długiej +11 pkt. dla pozycji krótkiej -11 pkt
  • GO_IBX35 dla pozycji długiej +18 pkt. dla pozycji krótkiej -18 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych