Rolowanie instrumentów GO_GASOLINE

24-07-2015 09:05
Szanowni Klienci, 27 lipca 2015 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu GO_GASOLINE.
Rolowanie instrumentów GO_GASOLINE

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_GASOLINE dla pozycji długiej +456 pkt. dla pozycji krótkiej -456  pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.