Rolowanie instrumentów GO_COCOA oraz GO_LNHOGS

06-02-2015 10:11
Szanowni Państwo, 9 lutego 2015 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu GO_COCOA oraz GO_LNHOGS

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_COCOA dla pozycji długiej -12 pkt. dla pozycji krótkiej +12 pkt
  • GO_LNHOGS dla pozycji długiej -321 pkt. dla pozycji krótkiej +321 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.