Rolowanie instrumentów: GO_CATTLE; GO_BUND; GO_SCHATZ; GO_SWISS10Y; GO_ITALY10Y

28-11-2014 11:08
Szanowni Państwo, 2 grudnia 2014 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów: GO_CATTLE; GO_BUND; GO_SCHATZ; GO_SWISS10Y; GO_ITALY10Y

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_CATTLE dla pozycji długiej -41 pkt. dla pozycji krótkiej +41 pkt.
  • GO_BUND dla pozycji długiej -85 pkt. dla pozycji krótkiej +85 pkt
  • GO_SCHATZ dla pozycji długiej -4 pkt. dla pozycji krótkiej +4 pkt
  • GO_SWISS10Y dla pozycji długiej -1196 pkt. dla pozycji krótkiej +1196 pkt
  • GO_ITALY10Y dla pozycji długiej +32 pkt. dla pozycji krótkiej -32 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.