Rolowanie instrumentów GO_CATTLE; CATTLE

25-09-2015 09:54
1 października 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów GO_CATTLE; CATTLE
Rolowanie instrumentów GO_CATTLE; CATTLE

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.
Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_CATTLE dla pozycji długiej -335 pkt. dla pozycji krótkiej  +335 pkt.
  • CATTLE dla pozycji długiej -335 pkt. dla pozycji krótkiej +335 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach.

Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.