Rolowanie instrumentów GO_AUSTRAL, GO_BRASIL, GO_COFFEE

12-06-2015 09:09
Szanowni Klienci, 15 czerwca 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów GO_AUSTRAL, GO_BRASIL, GO_COFFEE
Rolowanie instrumentów GO_AUSTRAL, GO_BRASIL, GO_COFFEE

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_AUSTRAL dla pozycji długiej +37 pkt, dla pozycji krótkiej -37 pkt.
  • GO_BRASIL dla pozycji długiej -948 pkt, dla pozycji krótkiej +948 pkt.
  • GO_COFFEE dla pozycji długiej -250 pkt, dla pozycji krótkiej +250 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.