Rolowanie instrumentów GASOLINE, HEATINGOIL, PLATINUM.

24-03-2016 09:49
Szanowni Klienci, 24 marca 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów GASOLINE, HEATINGOIL, PLATINUM.
Rolowanie instrumentów GASOLINE, HEATINGOIL, PLATINUM.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GASOLINE dla pozycji długiej  -285 pkt. dla pozycji krótkiej +285 pkt.
  • HEATINGOIL dla pozycji długiej -110 pkt. dla pozycji krótkiej +110 pkt.
  • PLATINUM dla pozycji długiej -12 pkt. dla pozycji krótkiej +12 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.