Rolowanie instrumentów: GASOLINE, HEATINGOIL, PALLADIUM.

24-05-2016 11:26
Szanowni Klienci, 24 maja 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów: GASOLINE, HEATINGOIL, PALLADIUM.
Rolowanie instrumentów: GASOLINE, HEATINGOIL, PALLADIUM.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GASOLINE dla pozycji długiej -42 pkt. dla pozycji krótkiej +22 pkt.                
  • HEATINGOIL dla pozycji długiej -55 pkt. dla pozycji krótkiej +35 pkt
  • PALLADIUM dla pozycji długiej -16 pkt. dla pozycji krótkiej +6 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.