Rolowanie instrumentów: GASOLINE, HEATINGOIL, PALLADIUM.

20-05-2016 09:42
Szanowni Klienci, 24 maja 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów: GASOLINE, HEATINGOIL, PALLADIUM.
Rolowanie instrumentów: GASOLINE, HEATINGOIL, PALLADIUM.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GASOLINE dla pozycji długiej -76 pkt. dla pozycji krótkiej +56 pkt.                
  • HEATINGOIL dla pozycji długiej -53 pkt. dla pozycji krótkiej +33 pkt
  • PALLADIUM dla pozycji długiej -19 pkt. dla pozycji krótkiej +9 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.