Rolowanie instrumentów GASOLINE, HEATINGOIL, NATGAS, WHEAT, CORN, SOYBEAN, RICE, PALLADIUM, OATS

19-02-2016 13:23
22 lutego 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów GASOLINE, HEATINGOIL, NATGAS, WHEAT, CORN, SOYBEAN, RICE, PALLADIUM, OATS
Rolowanie instrumentów GASOLINE, HEATINGOIL, NATGAS, WHEAT, CORN, SOYBEAN, RICE, PALLADIUM, OATS

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GASOLINE dla pozycji długiej  -2544 pkt. dla pozycji krótkiej +2544 pkt.
  • HEATINGOIL dla pozycji długiej  -117 pkt. dla pozycji krótkiej +117 pkt.
  • NATGAS dla pozycji długiej  -71 pkt. dla pozycji krótkiej +71 pkt.
  • WHEAT dla pozycji długiej  -62 pkt. dla pozycji krótkiej +62 pkt.
  • CORN dla pozycji długiej  -42 pkt. dla pozycji krótkiej +42 pkt.
  • SOYBEAN dla pozycji długiej  -33 pkt. dla pozycji krótkiej +33 pkt.
  • RICE dla pozycji długiej  -29 pkt. dla pozycji krótkiej +29 pkt.
  • PALLADIUM dla pozycji długiej  -6 pkt. dla pozycji krótkiej +6 pkt.
  • OATS dla pozycji długiej  -23 pkt. dla pozycji krótkiej +23 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym  instrumencie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.