Rolowanie instrumentów GASOLINE, HEATINGOIL

22-01-2016 11:40
Szanowni Klienci, 25 stycznia 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentu GASOLINE, HEATINGOIL W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.
Rolowanie instrumentów GASOLINE, HEATINGOIL

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GASOLINE dla pozycji długiej  -238 pkt. dla pozycji krótkiej +238 pkt.
  • HEATINGOIL dla pozycji długiej  -134 pkt. dla pozycji krótkiej +134 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym  instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.