Rolowanie instrumentów FR40, NL25, ES35, SE30, NO25, OILWTI

12-02-2016 12:20
Szanowni Klienci, 18 lutego 2016 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów FR40, NL25, ES35, SE30, NO25, OILWTI.
Rolowanie instrumentów FR40, NL25, ES35, SE30, NO25, OILWTI

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • FR40 dla pozycji długiej  -5 pkt. dla pozycji krótkiej +5 pkt.
  • NL25 dla pozycji długiej  -5 pkt. dla pozycji krótkiej +5 pkt.
  • ES35 dla pozycji długiej  -6 pkt. dla pozycji krótkiej +6 pkt.
  • SE30 dla pozycji długiej  +1392 pkt. dla pozycji krótkiej -1392 pkt.
  • NO25 dla pozycji długiej  -38 pkt. dla pozycji krótkiej +38 pkt.
  • OILWTI dla pozycji długiej  -262 pkt. dla pozycji krótkiej +262 pkt.

Zmiana kontraktów oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.