Rolowanie instrumentów: FR40, NL25, ES35, SE30, NO25, JP225, OILWTI.

12-08-2016 10:53
Szanowni Klienci, 18 sierpnia 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów: FR40, NL25, ES35, SE30, NO25, JP225, OILWTI.
Rolowanie instrumentów: FR40, NL25, ES35, SE30, NO25, JP225, OILWTI.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • FR40 dla pozycji długiej  +7.5 pkt. dla pozycji krótkiej -32.5 pkt.                 
  • NL25 dla pozycji długiej +65 pkt. dla pozycji krótkiej -85 pkt
  • ES35 dla pozycji długiej -1 pkt. dla pozycji krótkiej -9 pkt
  • SE30 dla pozycji długiej +70 pkt. dla pozycji krótkiej -170 pkt
  • NO25 dla pozycji długiej -95 pkt. dla pozycji krótkiej -5 pkt
  • JP225 dla pozycji długiej +50 pkt. dla pozycji krótkiej -70 pkt
  • OILWTI dla pozycji długiej -75.5 pkt. dla pozycji krótkiej +70.5 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie: https://www.tms.pl/dokumenty . Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Dotyczy TMS Trader.