Rolowanie instrumentów FR40, NL25, ES35, SE30, NO25, COFFEE

14-04-2016 09:38
Szanowni Klienci, 14 kwietnia 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów NL25, ES35, SE30, NO25 oraz COFFEE.
Rolowanie instrumentów FR40, NL25, ES35, SE30, NO25, COFFEE

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • FR40 dla pozycji długiej  +760 pkt. dla pozycji krótkiej -760 pkt.
  • NL25 dla pozycji długiej  +660 pkt. dla pozycji krótkiej -660 pkt.
  • ES35 dla pozycji długiej +75 pkt. dla pozycji krótkiej -75 pkt.
  • SE30 dla pozycji długiej +1400 pkt. dla pozycji krótkiej -1400pkt.
  • NO25 dla pozycji długiej -35 pkt. dla pozycji krótkiej +35 pkt.
  • COFFEE dla pozycji długiej -185pkt. dla pozycji krótkiej +185 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.