Rolowanie instrumentów: EURIB3M, TNOTE, USDINDEX, LEANHOGS

03-06-2016 09:22
Rolowanie instrumentów: EURIB3M, TNOTE, USDINDEX, LEANHOGS

Szanowni Klienci, 7 czerwca 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów: EURIB3M; TNOTE; USDINDEX; LEANHOGS. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • EURIB3M  dla pozycji długiej -15 pkt. dla pozycji krótkiej +5 pkt.
  • TNOTE   dla pozycji długiej +1 pkt. dla pozycji krótkiej -5 pkt.
  • USDINDEX   dla pozycji długiej -2,5 pkt. dla pozycji krótkiej -0,5 pkt.
  • LEANHOGS dla pozycji długiej -249,5 pkt. dla pozycji krótkiej +234,5 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Dotyczy TMS Trader.