Rolowanie instrumentów EURIB3M, TNOTE

04-03-2016 13:35
Szanowni Klienci, 7 marca 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów EURIB3M, TNOTE,
Rolowanie instrumentów EURIB3M, TNOTE

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • EURIB3M dla pozycji długiej -50pkt. dla pozycji krótkiej +50pkt.
  • TNOTE dla pozycji długiej +41 pkt. dla pozycji krótkiej – 41 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.