Rolowanie instrumentów DE30, GO_DX30_I, DE50, GB100, CH20, GO_SWISS, US100...

15-12-2015 18:29
Szanowni Klienci, 17 grudnia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów DE30, GO_DX30_I, DE50, GB100, CH20, GO_SWISS, US100, GO_NSDQ_I, US500, GO_SP500_I, US30, GO_DJI30_I, US2000, GO_RUSS2000, IT40, GO_ITALY40, EU50, GO_EUSTX_I, PL20, GO_W20x20, OILWTI, GO_OILUS_I.
Rolowanie instrumentów DE30, GO_DX30_I, DE50, GB100, CH20, GO_SWISS, US100...

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

 • DE30, GO_DX30_I dla pozycji długiej -120 pkt. dla pozycji krótkiej +120 pkt.
 • DE50 dla pozycji długiej +32 pkt. dla pozycji krótkiej -32 pkt.
 • GB100 dla pozycji długiej +490 pkt. dla pozycji krótkiej -490 pkt.
 • CH20, GO_SWISS dla pozycji długiej +97 pkt. dla pozycji krótkiej -97 pkt.
 • US100, GO_NSDQ_I dla pozycji długiej +60 pkt. dla pozycji krótkiej -60 pkt.
 • US500, GO_SP500_I dla pozycji długiej +90 pkt. dla pozycji krótkiej -90 pkt.
 • US30, GO_DJI30_I dla pozycji długiej +83 pkt. dla pozycji krótkiej -83 pkt.
 • US2000, GO_RUSS2000 dla pozycji długiej +51 pkt. dla pozycji krótkiej -51 pkt.
 • IT40, GO_ITALY40 dla pozycji długiej -7 pkt. dla pozycji krótkiej +7 pkt.
 • EU50, GO_EUSTX_I dla pozycji długiej +10 pkt. dla pozycji krótkiej -10 pkt.
 • PL20, GO_W20x20 dla pozycji długiej -6 pkt. dla pozycji krótkiej +6 pkt.
 • OILWTI, GO_OILUS_I dla pozycji długiej -125 pkt. dla pozycji krótkiej +125 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.