Rolowanie instrumentów COCOA, GO_COCOA, COFFEE, GO_COFFEE

06-11-2015 11:12
Szanowni Klienci, 9 listopada 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów COCOA, GO_COCOA, COFFEE, GO_COFFEE.
Rolowanie instrumentów COCOA, GO_COCOA, COFFEE, GO_COFFEE

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • COCOA dla pozycji długiej -7 pkt. dla pozycji krótkiej +7 pkt.
  • GO_COCOA dla pozycji długiej -7 pkt. dla pozycji krótkiej +7 pkt.
  • COFFEE dla pozycji długiej -335 pkt. dla pozycji krótkiej +335 pkt.
  • GO_COFFEE dla pozycji długiej -335 pkt. dla pozycji krótkiej +335 pkt.

Zmiana kontraktów oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.